Ana SayfaEtkinlikMontessori eğitimi nedir?

Montessori eğitimi nedir?

-

İtalya’da Dr. Maria Montessori tarafından oluşturulan bu yöntem, her çocuğun kendi becerilerine yönelik bir faaliyete bulunmasını destekler. Montessori eğitimi uygulamalı öğrenmeye, oyuna, iş birliğine dayanan bir eğitim yöntemidir. Montessori sınıflarında çocuklar ilgilerini çeken, öğrenme süreçlerini geliştiren yaratıcı seçimleri kendileri yaparlar. Öğretmen ise bu sürece rehberlik ederek onlara yaşlarına uygun etkinlikler sunar. Eğitim, öğrenci tarafından yönlendirilir, bilgili ve ilgili öğretmenler tarafından sunulur, akranlarının katılımıyla zengin bir çevrede gelişir.

Montessori eğitimi içerisinde çocuklar merak ettikleri, ilgilerini çeken etkinliği kendi başlarına veya grup olarak yapabilirler. Aslında bu metot temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Çocukları birer birey olarak görme, seçimlerinde daha özgür bırakma, yaratıcılıklarını geliştirmenin önündeki engelleri kaldırma ve onlara yeni ilgi alanları sunma temeline dayanır. Ayrıca çocukların gözlemlerine dayanan çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımıdır.

0-3 yaş arası çocuklar için Montessori eğitimi

Doğumdan yaklaşık ortaokula kadar olan döneme hitap eden bu eğitim sistemi hayatın ilk yıllarında güven hissine odaklanır. Bu dönemde çocukta “güven” duygusunu hem kendisine hem de çevresine karşı geliştirecek etkinlikler önemlidir. Ancak bu ortamı sağlayabilmesi için ebeveynin de çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu dönemde;

  • Çocuk için güvenli, ilgi çekici bir ortam sağlanmalıdır
  • Kendilerine ve çevreye duydukları güven desteklenmelidir
  • El, göz koordinasyon becerileri ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapılmalıdır
  • Günlük işlerde bağımsızlık kazanmaları teşvik edilmelidir.

3-6 yaş arası çocuklar için Montessori eğitimi

Bu yaş gurubundan güven ve motor becerilerin gelişmesi için destek devam ederken bazı başka unsurlar da eklenir. Artık çocuğun birey olma özellikleri daha belirgindir. Bu dönemde;

  • Bağımsızlık, görev alma, görevi sürdürme yani sebat etme teşvik edilmelidir,
  • Saygı, nezaket, açık iletişim kurabilme gibi özellikler sosyalleşmeye desteklenmelidir.
  • Çocuğun kendini rahat ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilmesi için fırsatlar sunulmalıdır.

6-12 yaş arası çocuklar için Montessori eğitimi

  • Çocuğun ilgisi yönünde entelektüel keşifler için fırsatlar sunulmalıdır.
  • Öz güven, hayal gücü, entelektüel düşünme ve öz yeterliliğin gelişimini desteklenmelidir.
  • Çocuğun kendini daha iyi tanımasına ve ifade etmesine olanak sunmak. Onun toplumundaki rolünü anlamasını sağlamak için rehberlik etmek önemlidir.

Gerek aile gerekse öğretmenlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ortaya çıkartmak ve onları gelişimi boyunca desteklemektir. Montessori eğitiminde çocuklar istedikleri zaman istedikleri materyaller ile çalışırlar. Böylelikle çocuk için önceden ve uygun hazırlanmış bir çevrede onun kendini geliştirebileceği şekilde hareket özgürlüğü tanımak amaçlanır. Dolayısıyla sistem her çocuk özeldir ve farklıdır fikrinden yola çıkarak düzenlenmiştir. Bağımsızlık, birey olma ve hesap verebilirlik için doğal fırsatlar yaratmak üzere tasarlanan sınıflarda çocuklar duyusal öğrenmeyi ve sorgulamayı benimserler. Yüz yıllı aşkın süredir uygulanan bu sistemde çocukların, yetişkinlerin yönlendirilmesinden ziyade kendi iç motivasyonlarına dayanarak kendi seçimlerini yapmalarını sağlamak, yetenekli çocukların gelişmesi için iyi bir temel oluşturmak amaçlardan bir diğeridir.

Büşra Yılmaz
Büşra Yılmaz'a kurumsal@kidsgourmet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.