Memedeki ağrısız sert ve zamanla büyüyen kitlelere dikkat!

Memedeki ağrısız, sert ve zamanla büyüyen kitlelere dikkat!

Memedeki ağrısız, sert, büyüyen kitlelere dikkat edilmesi, rutin meme kontrollerinin yapılması hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynuyor. Meme kanseri her 100 kadından 12’sini etkiliyor. Yenilikçi tedaviler ile artık metastatik (ileri evre) meme kanseri vakaları bile kontrol altına alınabiliyor. Ancak erken teşhis halâ çok önemli.

Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların %45’inin 50-69 yaş arasında olduğu, %40’ının ise 25-49 yaş aralığında yer aldığı belirtiliyor. Gelişmiş ülkelerde ise hastaların %80’i 50 yaş üzerinde ve %5’i tanı anında metastatik evrede, yani başka organlara sıçramış durumda oluyor.

Meme kanseri metastatik (ileri evre) dahi olsa artık umutsuz bir hastalık değil

Metastatik meme kanseri, kanser hücrelerinin meme dışına çıkıp kemik, akciğer, karaciğer gibi diğer organlara sıçraması anlamına gelir. Erken teşhis edilen meme kanserleri bile ileride metastaz yapabilir ve meme kanseri vakalarının %10’u metastatiktir. Metastatik meme kanseri hipertansiyon, şeker gibi kronik bir hastalıktır, tamamen tedavi edilemez ancak modern tıp yöntemleri ile kontrol altına alınabilir. Metastatik meme kanserinde tedavinin amacı hastalığı kontrol altına almaktır ve hastanın aynı hipertansiyon ve şeker hastalarında olduğu gibi modern tedavi yöntemleri kullanılarak hastalığı ile birlikte kaliteli bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Metastatik meme kanseri eskiden korktuğumuz, ölümcül bir hastalık iken yenilikçi tedavi yöntemleri ile kontrol altına alabildiğimiz bir hastalık haline gelmiştir. Örneğin hastaların büyük bir kısmını oluşturan hormona duyarlı meme kanseri hastalarının tedavisinde artık kemoterapi uygulamaları yavaş yavaş pratiğimizden çıkmaktadır. Bu hastaların tedavisinde hormonal tedaviler ve birlikte kullandığımız hedefleyici ajanlar yaşam süresini belirgin bir şekilde uzatmıştır ve hastanın yaşam kalitesinin korunmasını sağlamıştır. U
zun yıllar bu tedavilerle hastalık kontrolü sağlanabilmektedir. Bu alandaki ilerleme hızını göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte metastatik meme kanserini tamamen iyileştirmenin söz konusu olabileceğini de belirtmek isterim.

Memedeki ağrısız, sert ve zamanla büyüyen kitlelere dikkat!

Meme kanseri kaynaklı kitleler genellikle ağrısız, sert, yerinden oynatılamayan ve zamanla büyüyen kitlelerdir. Bunun dışında meme cildinde kızarıklık, morluk, içeri çöküntü, portakal kabuğu görünümü olması, meme başından özellikle kanlı akıntı gelmesi, meme başında çekinti, simetrinin kaybolması ve meme boyutunda ve şeklinde değişiklikler meme kanserinin habercisidir. Hastalar genellikle bu şikâyetlerle başvururlar. Ne mutlu ki artık kadınlar bu konuda daha duyarlı. Artık daha fazla sayıda kadın erken teşhis için çaba gösteriyor, kontrollerini düzenli yaptırıyor ve doktorların önerilerini uyguluyor. Hastalığını gizleme olaylarıyla artık daha az karşılaşıyoruz. Hastaları, hastalıklarını gizlemeye iten tedavi korkusu, başkalarına yük olma korkusu gibi korkuların erken teşhisi ve tedavi şansını engellediğini ve hastalığın ilerlemesine neden olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Meme kanserinin onlarca çeşidi var

Meme kanseri başlıca 3 alt gruba ayrılır: Hormon reseptör pozitif, HER2 pozitif ve üçlü negatif. Bu alt grupların özellikleri birbirinden farklıdır ve hepsi farklı şekilde tedavi edilir. Meme kanserinin türüne göre değişmekle birlikte kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi gibi klasik tedavi yöntemleri yanında hedefe yönelik tedaviler, akıllı moleküller, monoklonal antikorlar, immünoterapi yöntemleri de sıklıkla kullanılmaktadır.

En büyük hasta grubu östrojene duyarlı olan hormon reseptör pozitif gruptur ve bu grup hastanın tedavisinde kemoterapiden daha çok hormonal tedavi kullanılır ve her geçen gün çığır açıcı tedaviler gündeme gelmektedir. Yaklaşık 10 yıl boyunca yeni bir tedavi seçeneğinden mahrum kalmış bu alana, hücre siklusunu bloke eden ajanlar yeni bir soluk getirmiştir. Bu hasta grubunda temel amaç hormonal direnç gelişmesini engellemektir.

Böylelikle direnç gelişimini erteleyen yeni tedavi opsiyonlarıyla hastalara daha uzun süre kemoterapi tedavisinin yıpratıcı yan etkilerinden uzak kalma fırsatı sunulabilir. Bu tedavi seçenekleri hormonal tedavilerle birlikte kullanıldığında hastalık ilerlemesini 2 yıla kadar ertelemektedir.”

Östrojene uzun süre maruz kalmak meme kanseri riskini artırıyor

Meme kanserinin sebebinin tam olarak bilinmemektedir. Ancak çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar; Yaşlanma, genler, ailede meme kanseri öyküsünün olması, obezite, alkol ve sigara kullanımı, çocukluk ve ergenlik çağında göğüs bölgesine radyoterapi alınması, coğrafik ve sosyal faktörlerin meme kanseri riskini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca östrojen ve progestron hormonlarına uzun süre maruziyete neden olan erken adet görme, geç menapoza girme, hiç doğum yapmama veya 30 yaşından sonra doğum yapma, uzun süreli östrojen ve progestron içeren ilaç kullanma, tüp bebek tedavisi gibi nedenler meme kanseri riskini artırabilir. Ancak yukarıda sayılan sebeplerin hiçbiri olmadan da meme kanseri olunabilir.

Prof. Dr. Rüçhan Uslu,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
Güncel gelişmeleri bizimle takip edin. Kids haber kidsgourmet editörleri tarafından hazırlanan özel haber ve bültenlerdir. İletişim veya görüş için kurumsal@kidsgourmet.com.tr adresine mail atabilirsiniz.