İşitme kaybı sebepleri nelerdir?

İşitme kaybı sebepleri nelerdir?

İşitme kaybı olup olmadığını anlamak için çocuğun,  zil sesi gibi çevresindeki seslere karşı tepki gösterip göstermediğine dikkat etmek gereklidir. Aileyle iletişimi sırasında seslere tepki göstermemesi, sadece yüksek sesle söylendiğinde tepki vermesi bir işitme kaybının habercisi olabilir.

Bu nedenle her çocuğun yeni doğan döneminde ve okul öncesinde kulak muayenesi ile işitme testinden geçmesi gerekir.

İşitme kaybı belirtileri olabilecek bu belirtileri atlamayın

Çocuğunuzda aşağıda yer alan belirtilenlerden birkaçı, hatta sadece biri bile varsa, altta yatan neden işitme kaybı olabilir.

Yenidoğan (doğumdan 6 aya kadar): Beklenmedik yüksek bir sese karşı hareket ederek, ağlayarak veya herhangi bir şekilde yanıt vermiyorsa, gürültüde uyanmıyorsa, sesin geldiği yöne doğru başını çevirmiyorsa, ses ile sakinleşmiyorsa.

6-12 ay arasında: Sorulduğu zaman tanıdık bir kimseyi veya nesneyi göstermiyorsa, saçma sapan bile olsa ses çıkarmıyorsa.

12 aylık: “El salla veya ellerini çırp” gibi basit ifadeleri anlamıyorsa.

(13 ay-2 yaş arasında)

  • Yumuşak bir sesin geldiği yöne ilk çağırışta bakmıyorsa,
  • Çevredeki seslere karşı tepki göstermiyorsa,
  • İlk çağrıya cevap vermiyorsa,
  • Sesin nereden geldiğini bulamıyorsa,
  • Kendi yaşıtlarının kullandığı sesleri veya dili kullanmıyorsa,
  • Televizyonu normal sesle dinlemiyorsa ve sürekli televizyonun yakınına gidiyorsa,
  • Anlamada ve kelime kullanmada sürekli bir gelişim göstermiyorsa altta yatan neden işitme kaybı olabilir.

İşitme kaybı doğumsal veya sonradan gelişenler olarak iki gruba ayrılıyor

Çocuklarda işitme kaybı doğumsal olanlar ve sonradan gelişenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genler yoluyla ebeveynlerden bebeğe geçen rahatsızlıklar, hamilelik sırasında annenin geçirdiği kızamık veya metabolik hastalıklar ile bilinçsiz ilaç tüketimi, bebeğin iç kulağındaki işlevsel bozukluklar gibi etkenler, doğumsal faktörlerden bazılarını oluşturuyor. Kızamık, kabakulak, rubella ve menenjit gibi enfeksiyon hastalıkları, orta kulak iltihabı, geniz eti büyümesi ve alerjik reaksiyonlara bağlı kulakta sıvı birikmesi çocuklarda çok sık rastlanan işitme kaybı nedenlerinden. Dış kulak yolunun kirle tıkanması, kafa travmaları, yenidoğan sarılığı, aşırı gürültülü ortamlar da işitme kaybıyla sonuçlanabilen diğer önemli etkenler arasında yer alıyor.

Tedavi şekli nedene göre belirleniyor

İşitme kaybının sebebi tedavi için çok önemli.  İşitme kayıplarının büyük bir kısmı kulağın temizlenmesi ya da yabancı cismin çıkarılması, ve ilaç tedavisi gibi basit yöntemlerle ortadan kaldırılabiliyor. Orta kulakta sıvı olması (zamklı kulak)gibi bazı durumlarda sorun basit cerrahi yöntemle düzeltilebiliyor. Erken teşhis edildiğinde doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan iç kulak tipi kayıplarda işitme cihazı, bionik kulak (koklear implant) ve özel eğitim ile rehabilitasyon sayesinde çocuğun ileride karşılaşabileceği sosyal ve eğitim sorunlarının önüne geçilebiliyor.

Prof. Dr. Dilaver Özturan

KBB Uzmanı