Vücudumuzda genellikle deri, solunum sistemi, ürogenital sistem, ağız boşluğu ve en yaygın olarak sindirim sistemine yerleşen iyi ve kötü mikroplardan oluşan topluluğa eski adıyla flora, yeni adı ile "mikrobiyota” diyoruz. Mikrobiyatanın sağlık üzerinde etkileri son yıllarda bu konuda artan...
Aşılar sayesinde 6 milyon kişinin hayatı kurtuluyor.  750.000 çocuk ise aşı sayesinde sakatlıklardan korunabiliyor. Maalesef, aşılanamadığı için yaklaşık 3 milyon kişi ise hayatını kaybediyor. (Tablo-1) Enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar aşıyla engelleniyor 20.Yüzyıl’ın ikinci yarısından bu yana bakterilere ve virüslere karşı önemli...
Döküntülü hastalıklar çocukluk çağında sık karşılaşılan bir hastalık grubudur. Döküntülü bir hastaya yaklaşımda; hastanın geçirmiş olduğu enfeksiyonlar, aşılanma durumu, döküntülü hastayla temas öyküsü ve çevrede benzer hastalık varlığı, eşlik eden belirtiler, döküntünün niteliği ve rengi, başladığı bölge, dağılımı ve...