Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık, ardı ardına 3 tüp bebek tedavisi sonrasında gebeliğe ulaşılamaması durumudur. Tüp bebek tedavisinde başarıyı; oosit kalitesi, embriyo gelişimi ve rahim içi tutunma gibi birçok faktör etkilemektedir. Bu nedenle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedeni tam olarak aydınlatılmış olmamasına rağmen, tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen bazı faktörler vardır. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir

Rahim içi anormallikleri, rahim iç duvarının yetersiz gelişimi gibi rahimden kaynaklanan faktörler; kan pıhtılaşma bozukluğu (trombofililer) ve anormal immünolojik yanıt gibi annenin bazı hastalıkları; anne ve/veya babadan kaynaklanan genetik bozukluklar ve tüplerin içinde sıvı birikmesi (hidrosalpenks) ve endometriyozis gibi faktörler nedenler arasında düşünülür.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftler

Tüp bebek sahasındaki yaygın ilerlemelere rağmen, başarısızlığa neden olabilecek henüz çözülememiş moleküler düzeyde birçok faktör olduğundan tam bir başarı sağlanamayabilir. Fakat tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde bilinen bazı faktörlere yönelik incelemelerin yapılması gereklidir.

Kadın ve/veya erkekten kaynaklanabilecek genetik bozuklukların tanısı için çiftlerin kanda genetik incelemesi yapılmalıdır. Genetik problem tesbit edilirse embriyo transferinden önce PGD (embriyo transfer edilmeden önce genetik inceleme) yapılması uygun olacaktır.

Transvajinal ultrasonografi, histerosalpingografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi gibi yöntemler kullanılarak rahim içinin değerlendirilmesi gerekir. Çünkü rahim içerisindeki myom veya polipler, veya septum denilen rahim içindeki bölme ve rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısızlığına sebep olabilir. Bunların tespit edilip, tedavi edilmesi başarıyı etkileyebilir. Yine ultrason veya histerosalpingografide tespit edilen hidrosalpenks (tüplerin içinde sıvı birikmesi) denilen tüplerin sıvı ile dolması durumunda tüplerin alınması veya bağlanması başarının artmasına katkıda bulunacaktır.

Başarıyı etkileyen faktörler

  • Tüp bebek tedavisi sırasında rahim iç duvarı endometriyumun yeterli gelişmediği tesbit edilirse, gelişimi arttırmak için ilaçlarla destek tedavisi başlanması başarıyı arttırabilir.
  • Kan tetkiki ile trombofili denilen kan pıhtılaşma bozukluğunun taranması ve tesbit edilirse kan sulandırıcı ilaçların başlanması tüp bebek tedavisinde başarıya dönüşebilir.
  • İmmünolojik kökenli nedenler düşünüldüğünde buna uygun tedaviler, tüp bebek tedavisinin başarısını arttırmada yardımcı olabilir.
  • Erkek nedenli kısırlıkta spermlerin ileri inceleme teknikleri ile değerlendirilmesi ve özel döllenme teknikleri kullanılması başarıyı arttıracaktır.
  • Erkek ve kadının sigara kullanımı ile tüp bebek başarısızlığı arasında yakın ilişki tespit edilmiş olup, tüp bebek tedavisi öncesi sigaranın bırakılması başarıyı arttıracaktır.

Tüp bebek başarısında merkezin önemi

Tüp bebek başarısını etkileyen saydığımız birçok faktörün yanı sıra, yumurta oluşumunun sağlanması için hastaya uygun tedavi protokolünün seçilmesi, yumurtanın döllenmesi için kullanılan teknikler, embriyonun yeterli gelişimi ve uygun şekilde rahim içine transferi önemli olup, bu aşamada tüp bebek merkezinin ve ekibinin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla unutulmaması gereken nokta, tüp bebek jinekolog, embriyolog, ürolog ve yardımcı sağlık personelinin birlikte yürüttüğü ekip çalışması gerektirir.