Şile İle Ağva Arasındaki Coğrafyayı Fest Travel İle Okuyun

Şile ile Ağva

Antik çağda iki defa istilaya uğrayan Şile, keşfedilmeye değer bir bölgedir. Birinci istila, eski Yunanlılar tarafından, ikincisi de Romalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle Roma döneminin izlerini hala Şile’de görmek mümkündür.

Ağva ise, Latince “iki dere arasına kurulmuş köy” ve “su” anlamına geliyor. Ağva’nın tarihte bilinen ilk konukları Hititler olmuş, daha sonra ise Frigler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gelmiştir. Romalılara ait kilise kalıntıları ve mezar taşları, Şile’nin ilçesi olan Ağva’da da fazlasıyla var. 3.yüzyıl sonu – 4.yüzyıl başlarında olduğu tahmin edilen mağaralar, kale kalıntıları, dağ değirmenleri gibi buluntular bunlardan bazıları. Ayrıca Ağva’ya 14.yüzyılın ikinci yarısında Konya, Karaman ve Balıkesir’den gelen Türkmen boyları yerleştiğinden bugünkü Ağva da Türkmen etkisinden de bahsetmek mümkün…

Başka uygarlıkların savaş yoluyla da olsa geçişine imkân tanıyan bu istilalar, geriye bıraktıklarıyla bir tarih yazdı… Şile ve Ağva coğrafyasını bu vesileyle Roma, Bizans ve Osmanlı üzerinden okumak mümkündür. Bu özel tarihi güzergâhı dağ rehberi Bünyad Dinç ve FEST Travel ayrıcalığıyla gezmek isteyenler kaçırmamalı!

COĞRAFYAYI OKUMAK GEZİSİ / 495 TL

(ROMA – BİZANS – OSMANLI)