Sağlıkta dönüşüm ile yılda 500 milyon hasta kapasitesi sağlandı

 

Sağlıkta gerçekleştirilen 15 yıllık nitelikli çalışma sayesinde yıllık 500 milyon hasta başvurusunu karşılayabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Rüstem Aşkın “Sağlık dönüşüm programımızı Dünya Sağlık Örgütü ayakta alkışlıyor” dedi.

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ayrıntılarını Antalya’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’nda katılımcılarla paylaşan Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, özellikle; görme, işitme ve yürüme engeli oluşumunu doğumdan itibaren önleme konusunda büyük başarı kaydettiklerini söyledi. Anne bebek ölüm hızında da, OECD ülkelerindeki ölümlerin çok altına düştüklerini belirten Aşkın, programın süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Sağlıkta Dönüşüm Programı

“Acil Eylem Planı ile 2002 yılında başladığımız süreci ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ sayesinde üst noktalara taşıdık. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması, tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması, sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması, özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi, tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri ve sağlık alanında E-Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesi Acil Eylem Planımızın temellerini oluşturuyordu.

Dönüşüm İle Yılda 500 Milyonun Üzerinde Hasta Başvuru Kapasitesi

Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, yaygın erişimi kolay sağlık hizmeti, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, karar sürecinde etkili bilgiye erişim gibi ana atılımlardan oluşan bu 15 yıllık dönüşümün sonucunda; 2002’de yıllık 124 milyon hasta başvuru kapasitesini, 2017 yılında 500 milyonun üzerinde hasta başvurusunu göğüsleyebilecek konuma getirdik.

Hakkaniyetli Atamalar

2002 yılı toplam personel sayısı 378.551 iken 2015 yılı toplam personel sayısı 787.352’e ulaştı. 2002 yılında 100.000 kişiye düşen toplam hekim sayısı 138 iken 2015 yılında 179’a erişti. 100.000 kişiye düşen hemşire-ebe sayısı da aynı yıllar aralığında 171 iken 261 oldu. Atamaları da hakkaniyetli duruma getirerek kayırmacılığın önüne geçtik. Örneğin, 1996 yılında Kuşadası Sağlık Ocağı’nda 48 hekim kadrosu oluşmuşken bu program sayesinde adaletli bir atama sistemini getirerek haksızlıkların da önüne geçtik.

Nitelikli Artışlar Sağlandı

‘Aile Hekimliği Sistemi’ sayesinde 2002 yılında 9.094 olan sağlık kuruluşu sayımızı %418 arttırarak 2015 yılında 38.037 kuruluşa ulaştırdık. Böylelikle %22’ye ulaşan hastane sevk oranını %3’e düşürerek tanı ve tedavide büyük rahatlama sağladık. Vatandaşın sağlık sorunlarının ilk çözümünde de atılım sağladık. 112 İstasyon sayımızı 2002 yılında 481 iken 2015 yılında 2.323’e ulaştırdık. Böylece vatandaşın sağlık hizmetine ulaşım hızını da; kentlerde 10 dakika ve kırsalda 30 dakikaya çektik. Hizmete ulaşmayı % 90’ın üzerine çıkarmış olduk. Ambulans sayımızı da bu yıllar aralığında 618’den 4.237’ye çıkardık.

Sağlık Taramalarında Başarı Örneği: Bursa

Tarama programlarımız sayesinde, Türkiye ölçeğinde onbinlerce insanımızın; görme, işitme ve yürüme başta olmak üzere bir çok engel oluşumu doğumdan itibaren önlenmiş oldu. Sadece Bursa’da her yıl ortalama 1000 çocuk bu program sayesinde engelli olmaktan kurtarılıyor. Meme kanseri de her yıl bu tarama sayesinde erken tanı ile ortalama 3000 kişinin tedavisi mümkün oluyor. ‘Tütün Kontrol Programı’ da başlı başına bir başarı hikayesi olarak sağlık hizmetleri tarihimize geçmiştir.

‘Evde Sağlık Hizmetleri’ ve ‘Sağlıklı Yaşam Merkezleri’nin ardından şimdi de ‘Özellikli (İleri) Sağlık Hizmetleri’ programımız üzerinde çalışıyoruz. Halkın sağlık hizmetlerine bakışını daha fazla geliştirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

 

 

 

Avatar
Ailelerin ve uzmanların tercih ettiği yayın. Anne bebek çocuk sağlığı, gelişimi ve beslenmesi.