Kök hücreler psikiyatrik hastalıkların kontrolünde etkin araçlar olabilir

Kök hücreler psikiyatrik hastalıkların kontrolünde etkin araçlar olabilir
Kök hücreler psikiyatrik hastalıkların kontrolünde etkin araçlar olabilir

Kök hücre araştırmalarının giderek hız kazanırken 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’nda konuşma yapan Dr. Özge Sezin Somuncu, “Kök hücreler psikiyatrik hastalıkların kontrol edilebilirliğinde etkin araçlar olarak yer alabilir” dedi.

Dr. Özge Sezin Somuncu, “Bizim yaptığımız çalışmalar hastalığı önlemeden ziyade hastalığın nasıl geliştiğini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Çünkü hastalığın nasıl geliştiğini daha iyi anlamadan şu anki güncel terapilerin dışına çıkmamız çok mümkün değil. Hastalığın ilerleyiş düzeyinde nasıl bir formasyon olduğunu daha moleküler açıdan inceleyebilir hâle geleceğiz. Bundan sonraki aşama terapilerin geliştirilmesi olacak. Bugünkü panelimiz kök hücre terapileri üzerine. Hastalıkların gelişimini en azından tedavi niteliğinde olmasa bile önleyecek bir ortam yaratabileceğimizi düşünüyoruz.  Şizofreni hücre ve doku boyutunda belirgin bir hastalık olduğundan ilk çalışmaları bu hastalık üzerinde yoğunlaştırdık. Bu bize modelleme ve çalışmada kolaylık sağlıyor.” dedi.

“Pakinson hastalığında doğrudan doğruya beynin içine uygulayarak hasarın önlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada üç şey hedefleniyor bunlardan biri eksilen nöranları yerine koymak. İkincisi antiemflamatuvar etkisi var ve bundan faydalanmak. Üçüncüsü ise kalan sinir hücrelerinin daha uzun yaşamasını sağlayabilmek ve böylelikle sinir hücresi kaybını engelleyebilmek. Ancak henüz istediğimiz sonuçları tam olarak vermiyor.  Bu sebeple üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” diyen Prof. Dr. Erdem Tüzün, “Bu alanda Alzheimer, Perkinson ve ALS’de de bu tip Faz 1 ve Faz 2 çalışmalar yoğunlukta. Faz 3 olan çalışmaların ise henüz sonuçları açıklanmadı. Bunları bekliyoruz. Kök hücre çalışmaları MS hastalığında özellikle genç, beyni nispeten iyi durumda olan uygun hastalarda denenebiliyor.” açıklamasında bulundu.

Dr. Özge Somuncu ek olarak, “Akut travmatik beyin hasarlarında kan beyin bariyeri tamamen dağılmaya başlayabiliyor. Bu gibi durumlarda travma sonrası nöral kök hücre uygulamaları yapılan örnekler var. Bu o bölgedeki hasarı azaltabiliyor.” bilgisini verdi.