Eğitimde güvenli bağ oluşturmak akademik başarıyı yükseltir

Güvenli bağ oluşturmak, bebek veya çocuğun kendine bakan kişiyle yakınlık kurması, onlarla güvene dayalı, olumlu iletişim üzerinden bağ oluşturmasıdır. Böylelikle çocuk kendini güvende hissetmeye başlar. Bu bağın doğru kurulması, çocuğun ilerideki hayatında karşılaşacağı zorluklara göğüs gerebilmesine yardımcı olur. Güvenli bağ, genellikle çocuk ile yetişkin arasındaki duygusal bağ olarak tanımlanır. Bu duygusal bağ aynı zamanda çocuğun güvenli bir temel oluşturmasına ve etrafını korkusuz keşfetmesine yardımcı olur. Çocukta güvenli bir alanın oluşturulması, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini güçlendirir. Başka bir deyişle çocuğun kendine bakan kişiye güvenli bağlanması ilerideki hayatını büyük ölçüde etkiler.                                                                     

Erken çocukluk eğitiminde güvenli bağ oluşumu çocuğun akademik başarısını etkiler

Erken çocukluk eğitiminde amaç çocuğun bütünsel olarak geliştirilmesidir. Anaokulları çocukların sosyal, duygusal, fizyolojik ve bilişsel gelişimini sağlayacağı güvenli ve kaliteli standartlar oluşturmakla sorumludur.

Özellikle pozitif öğretmen-çocuk ilişkisi çocuğun, büyümesinin ve öğrenmesinin temelini oluşturur. Yani okul öncesi eğitimde, öğretmenin duyarlılığı çocukların ilerideki hayatında başarılı olmalarına ve ihtiyaç duyacakları becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Erken çocukluluk döneminde öğretmen duyarlılığı, bağ oluşmasına olanak verir

Güvenli bağ, genellikle çocuk ile yetişkin arasındaki duygusal bağdır. Bilimsel araştırmalara göre de bağ ilişkisinin gelişiminin insanın sosyal ve duygusal gelişiminin en önemli yönlerinden biri olduğu  kabul edilmiştir. Öğretmenin duyarlılığı, en basitinden en karmaşığına çocukların bireysel ihtiyaçlarını anlayabilme ve ona göre cevaplayabilme becerisi, gelişim ve öğrenmenin iskeletini oluşturan pozitif bir yaklaşımdır.

Kısaca duyarlılık, küçük çocukların gelecekteki sağlık ve gelişiminde önemli rol oynayan bir noktadır.

Sınıfta bağ oluşumu çocuğun okul başarısına yansır

Çocuğun sosyal-duygusal esenliği, okul başarısında çok önemlidir. Sosyal-duygusal esenliğin temelinde ise “bağlanma” yer almaktadır. Bu nedenle eğitimciler, okul öncesinden liseye kadar “bağın” öğrencilerini nasıl etkilediğini anlayabilirlerse daha etkili olabilirler. Dolayısıyla okulların sadece akademik hedeflere konsantre olması gerektiğini iddia etmek etik ve uygulama açısından yanlış olur. Çocuklar kendileri ile ilgilenilmedikçe akademik olarak da başarılı olamazlar. Bütün öğrenciler öğrenmek ister ama her zaman okulda kendilerine öğretileni değil.

Özelikle akademik başarısı düşük çocuklarla iyi bir bağ kurulması öğrenmeye daha açık olmalarını ve ilerleme göstermelerini sağlar. Çocuklar öğretmenle olan ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmelidir. Ayrıca kafaları karıştığında, hata yaptıklarında hatta konuyu beğenmediklerinde bunu dile getirebilmelidirler. Elbette bir konuya olan tutkularını paylaşan çocuklar öğretmenler için daha çekici olabilir ama bütün çocuklar, öğretmeninkinden farklı ilgi alanları olanlar dahil, değer ve şefkat görmek isterler. Pozitif öğrenci ve öğretmen ilişkisi özellikle akademik başarısı düşük öğrenciler için daha önemli olabilir. Daha kaliteli bir ilişki okul öncesinden liseye kadar kaliteli bir öğrenmeye sebep olur.

Yuvada başlayan öğretmen ve çocuk ilişkisi, çocukların erken dönem eğitimlerindeki başarıda da etkendir. Örneğin, sınıf haricinde çocukların öğretmenleriyle kurduğu ilişki, okulda ve daha sonraki akademik başarı ve davranışsal uyumunda olumlu sonuçlar göstermektedir.  Bu motivasyonla beraber çocuk sosyal okul performansında pozitif beceriler gösterir.

Bağ, güven duygusu yaratarak çocukların serbestçe keşfetmesini sağlamaktadır. Sosyalleşmenin de temelidir. Daha da önemlisi, çocuğun okula olan bağında mutlu olmasını sağladığı için öğretmen-öğrenci ilişkisine önem verilmelidir.

Terry De Toledo
Uzman Gelişim psikoloğu – Eğitmen