8 Mart, DÜNYA KADIN MARKALAR GÜNÜ OLSUN!

8 Mart, DÜNYA KADIN MARKALAR GÜNÜ OLSUN

Yıl 2021, ben yılların nasıl hızlı geçtiğine hep şaşırırken, kadının hak savaşı benden sonra da yüzyıllarca devam edecek gibi görünüyor. Bu cehaleti çözmek için belli ki yanlış yoldayız.

Tv programlarını, reklamları ve dizileri farklı bir gözle izlemenizi tavsiye ederim.

Kadın her zaman tüm dünya da pazarlamanın odağıdır. Tüm markalar ve mecralar tarafından milyar dolar yatırım yapılacak kadar önemlidir Kadın. Yani ekonominin hedef kitlesi hep kadınlar, annelerdir.

Kadının öneminin en büyük keşfi pazarlamada ‘evreka’’ durumundadır.

Peki, kadın bu kadar büyük önemliyse ve tüm dünya ekonomisinin temel taşıysa, hangi erkek güdüsü ile şiddete, tacize, cinayete dönüşür bu önem?

Ülkemizde her erkeğin varlığını bir kadınla tamamlaması bu kadar büyük bir yer tutarken, kadının, erkeğin tamamlayıcısı değil, bütünün yarısı olduğunun kabullenmesi için ne yapılmalıdır?

Zaten kadının olan yaşama hakkını, halen erkek cinsinden istemek zorunda kalması, bunu anlatamamak, anlayamamak …

En tatlı kadınlar bile acıdır diyen Nietzsche, büyük yaşam görüşlerine rağmen kadına dair cehaletini tedavi edememiştir, ama bence kadınların hak arayışını temsil edebilecek bu önemli sözü de o söylemiştir.

‘’Müsaade etme senin olanı sana vermelerine’’ 1800’ler de söylenen bu söz 2021 de hala idrak edilememiş olmasını anlamak zor.

Kadın hala erkekten hakkını istiyorsa ve cehaletin özgüveniyle bu hakkı verme insiyatifini erkek kendinde sanıyorsa, asırlar boşuna geçmiş demektir.

Hangi hak tacize, şiddete, cinayete kadar sınırsız olabilir ki?

Tüm dünya mecralarına ve reklam verenlere sesleniyorum! Pazar payını korumak için ana hedef kitleniz olan kadınlara yönelik harcanan milyar dolarların sadece yarısını ayırın.

Yarısını harcayarak erkek hedef kitleye kadına karşı bilinçlendirme odaklı reklamlar verin. Böylece tacizden, cinayetten, şiddetten yok olan kadını nüfusu yaşama sarılır ve pazar payınız daim olur.

Kadınlara önerim ise;

Tv programlarında, dizilerinde kadını erkeği ayartan, insani değeri hep bozguna uğratan kimlikle işlendiği içeriklere tepki verin, izlemeyin ki ülkemizde kadın algısını bozan abuk sabuk diziler çekilmesin, senaristler de para için her satacak olanı yazmasın, bilinçlensin.

Reklamlarda Kadını ‘’F…. deterjanla çalkala’’ diyerek onlarca kadına göbek atma çağrısı yapılan reklamlar çekilmesin. Siz almayın, onlar da sunamasın.

Kadının istediği tüm haklarda yüz yıllardır yanlış yaptık. Şimdi kadına gerçek marka değerini vermenin derin sarhoşluğunu hep birlikte yaşayalım. Her yaşamda kadın, her kadın bir yaşam.

 Her gün 8 mart olarak kutlu olsun.

Hakan Kural – Marka Danışmanı